Pozovite nas +381 11 7466 060 ili napravite Online Rezervaciju

Srpski | English | German | Türkçe

Cenovnik usluga smeštaja hotela "MAJDAN"

Standardna soba/Standard room Cena/Price

1 OSOBA/SINGLE USE

6.200 dinara

2 OSOBE/DOUBLE USE

7.000 dinara

3 OSOBE/TRIPLE USE

7.800 dinara

DNEVNI ODMOR/DAILY REST

2.700 dinara

Junior apartman/Junior suite

1 OSOBA/SINGLE USE

9.200 dinara

2 OSOBE/DOUBLE USE

9.400 dinara

DNEVNI ODMOR/DAILY REST

3.500 dinara

Senior apartman/Senior suite

1 OSOBA/SINGLE USE

11.000 dinara

2 OSOBE/DOUBLE USE

11.200 dinara

DNEVNI ODMOR/DAILY REST

3.900 dinara

Doručak/Breakfast

PO OSOBI/PER PERSON

400 dinara

PANSIONSKI OBROK PO OSOBI/PANSION MEAL PER PERSON

1.000 dinara

Boravišna taksa u iznosu od 155 dinara, kao i obavezno osiguranje u iznosu od 10 dinara nisu uključeni u cenu.
Cene važe od 1.1.2017.